Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Højmeskolen
Mobil menu

Læsecenteret

 

Læsecenteret - adgang til læring

Læsecenteret

 

Læsecenteret på Højmeskolen er Odense Kommunes specialiserede og tidsbegrænsede undervisningstilbud til elever fra 4.kl - 6.kl., der har svær ordblindhed som primær vanskelighed.

Alle skoler i Odense Kommune kan ansøge om plads til elever, som vurderes til at have brug for et målrettet og intensivt undervisningstilbud, hvor fokus er brug af læse-og skriveteknologi (LST) og digitale strategier i alle fag. 

Det er muligt at ansøge om et halvt eller et års ophold. Eleverne i halvårsforløbene begynder deres ophold ved skoleårets start (hold 1) eller i slutningen af januar (hold 2). I et helårsforløb er eleverne tilknyttet Læsecenteret et skoleår med start i august og afslutning i juni.

Der optages årligt 24 elever, som fordeles i 3 klasser med 6 elever: L1, L2 og L3.

Èn af klasserne kører med halvårsforløb.

Der er ansøgningsfrist til Læsecenteret hvert år 1. marts. Fristen er gældende uanset om der søges hel- eller halvårsforløb.

Hvis det er muligt for læsevejlederen og lærerteamet, eventuelt i samarbejde med skolens psykolog, at vurdere, om søges et hel – eller et halvårsforløb til en elev. Ved tvivlstilfælde kan det angives i ansøgningsskemaet og Læsecenteret kan kontaktes for råd og vejledning.

Ansøgning til Læsecenteret sker efter aftale mellem læsevejleder, skolens psykolog, elevens forældre, lærere og skolens ledelse. Læsevejleder og lærerteam samarbejder om at udfylde Læsecenterets ansøgningsskema.

Der er en elev/forældreside, som skal udfyldes af hjemmet.

Ansøgningen skal underskrives af forældre og skolens psykolog, som eventuelt kan vedlægge ansøgningen en kort vurdering.

Endeligt skal skemaet underskrives af skolens ledelse og sendes elektronisk til Højmeskolen.

Et vurderingsudvalg behandler ansøgningerne og man kan forvente svar cirka en måned efter ansøgningsfrist. Ved svar om optagelse vil det fremgå, om eleven skal være hel- eller halvårselev. Hvis eleven skal være halvårselev, vil det også fremgå, om eleven skal starte i august eller januar.

 

Målgruppe:

  • Læsecenterets særlige undervisningstilbud retter sig mod elever, som har store ordblindevanskeligheder og derfor meget svært ved læsning, skrivning og stavning. Tilbuddet er for elever, der har alderssvarende forudsætninger og derfor gode muligheder for at kunne profitere af det tidsbegrænsede og intensive kursusophold af et halvt eller et års varighed. 

 

  • Eleven forventes ikke at være i adfærdsvanskeligheder, men kan have de følelsesmæssige vanskeligheder, som ofte bliver en følge af at have ordblindhed, fx at eleven kæmper med nederlagsfølelser, utilstrækkelighedsfølelser, lavt selvværd og ringe tro på egne evner. 

 

  • Læsecenteret er for elever, der på trods af særlige indsatser på egen skole ikke er i personlig, social og/eller læringsmæssig udvikling.

 

Mål:

  • Målet med et ophold i Læsecenteret er, at eleven ved hjælp af læse- og skriveteknologi (LST) og digitale læringsstrategier bliver i stand til at tilegne sig alderssvarende læring, så eleven kan være aktiv og deltagende i undervisningen i egen klasse. 

 

Forløb:

Når en optages i Læsecenteret skal den indsats, der iværksættes i Læsecenteret, følges op, når eleven vender tilbage til egen klasse. Under elevens ophold har Læsecenteret et tæt samarbejde med hjemskolens læsevejleder og lærerteam. 

Eleverne i helårsforløb modtager i løbet af året undervisning i egen klasse 4 uger efter juleferien og de sidste 2 uger af skoleåret. I de perioder skal eleven afprøve det nye, han/hun har lært i Læsecenteret i egen klasse.

Eleverne i Læsecenteret undervises dagligt mellem kl. 8.00 – 14.00, undtaget tirsdage.

Hver tirsdag vil eleven (gælder både hel- som halvårseleven) få fri kl. 11.15 – herefter kan eleven tage fra Højmeskolen til egen skole og være med i hjemklassen indtil skoledagen slutter. Hvis skemaet eller andet udfordrer, kan der i stedet aftales hele dage, hvor eleven er med i egen klasse. Det kan være særlige dage, fx Skolernes Motionsdag eller andre (særlige) dage. Formålet er at bevare en social kontakt til egen klasse.

 

Helårseleverne er tilknyttet Læsecenteret efter følgende model:

Før forløbet i Læsecenteret.

Opstart af handleplan på egen skole med fokus på LST-tiltag i undervisningen i egen klasse.

Uge 32-51

Eleven modtager undervisning i Læsecenteret, og der arbejdes videre efter elevens handleplan, der er startet op på hjemskolen.

Uge 1-4

Eleven modtager undervisning  i egen klasse, hvor der arbejdes videre efter handleplanen, og eleven får afprøvet sine nye kompetencer i praksis samt plejet relationerne til kammeraterne.  Undervejs besøger kontaktlæreren fra Læsecenteret skolen for at understøtte arbejdet med LST i hjemklassen.

Uge 5-23

Eleven modtager undervisning i Læsecenteret, og elevrapporten fra Læsecenteret, der understøtter elevens handleplan, udarbejdes.

Uge 24 -

Eleven er tilbage i sin klasse, hvor LST er en naturlig del af elevens skoledag og læringsmiljøet. Lærerteamet og læsevejleder samarbejder med Læsecenteret omkring udviklingen af læringsmiljøet.

 

For halvårseleverne er modellen:

Før forløbet i Læsecenteret.

Opstart af handleplan på egen skole med fokus på LST-tiltag i undervisningen i egen klasse.

Uge 32-51 eller uge 5-23

Eleven modtager undervisning i Læsecenteret, og der arbejdes videre efter elevens handleplan, der er startet op på hjemskolen.

Efter forløbet i Læsecenteret

Eleven er tilbage i sin klasse, hvor LST er en naturlig del af elevens skoledag og læringsmiljøet. Lærerteamet og læsevejleder samarbejder med Læsecenteret omkring udviklingen af læringsmiljøet.

 

Forventninger

Opholdet i Læsecenteret er forpligtende for eleven, elevens forældre og hjemskole.

Eleven:

Eleven skal være motiveret for opholdet i Læsecenteret.

Forældre:

Elevens forældre skal være indstillede på at støtte deres barn og samarbejde med såvel Læsecenteret som hjemskolen.

Der afholdes i løbet af året en række møder og et kursus i brug af LST, som forældre skal deltage i.

Hjemskolen:

Under elevens ophold i Læsecenteret samarbejder Læsecenteret med elevens hjemskole. Der bliver afholdt kurser og møder med lærerne, så de er klar til at tage imod eleven, som vender tilbage til klassen med nye kompetencer. 

Elevens kontaktlærer fra Læsecenteret besøger eleven på hjemskolen, når han/hun deltager i undervisningen på hjemskolen.

Lærerteamet inviteres ligeledes til at besøge eleven under opholdet i Læsecenteret.

Transport

Eleverne i Læsecenteret får bevilget et buskort, så de kan tage bussen til og fra Højmeskolen.

 

Kontakt:

Læsecenterets koordinator

Betina Brokmose

Mail: bbb@odense.dk

Telefon: 20641141

 

Dokumenter

Kursuskatalog 2020-2021

Shape Created with Sketch.