Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Højmeskolen
Mobil menu

Børnemiljø

Børnemiljø:

Børnemiljøet består af 13 klasser i 2-3 spor fordelt i 0.kl. – 5.kl. Hver årgang har et fast lærer-pædagogteam, som samarbejder om undervisningen, trivslen og pædagogiske aktiviteter i klassen og på tværs af klasserne. Undervisningen på årgangen er parallellagt i fagblokke, hvilket giver mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med holddeling, fordybelse og kreative læreprocesser. I børnemiljøet tilstræbes et få-lærerprincip om klasserne, så børnene oplever en tryg, forudsigelig og struktureret hverdag.

Skolestart:

I et tæt samarbejde med børnehuse vil vi give børnene en tryg og god overgang til skolelivet. Flere måneder inden Forårssfo’en d. 1/3 samarbejder Højmeskolen med områdets børnehuse om forskellige aktiviteter. Formålet med samarbejdet er at bygge bro mellem børnenes hverdag i børnehuset og skolen, så børnene og det pædagogiske personale på Højmeskolen får de bedste forudsætninger for at lykkes med en tryg skolestart. Læs mere om Forårssfo’en her(her indsættes et link til FSFO).