Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Højmeskolen
Mobil menu

Valg til Skolebestyrelsen 2022

Kære forældre på Højmeskolen

I foråret 2022 skal alle skoler gennemføre valg af forældre til skolebestyrelsen. På Højmeskolen skal alle forældrerepræsentanter gen- eller nyvælges.

Hvem har valgret/er valgbar?

Forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældre, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i børnehaveklassse, som påbegynder skolegang pr. 1. august 2022.

Hvis moderen og faderen ikke er gift, men har fælles forældremyndighed har begge valgret/ er valgbare.

I forbindelse med fælles forældremyndighed, opfordres de forældre der ikke bor sammen med barnet, til at undersøge, om de er optaget på valglisten.

Også andre kan få valgret eller blive valgbare, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder i nedenstående periode og ønsket kan imødekommes jf. skolebestyrelsesbekendtgørelsen. 

Valgliste

Skolen udarbejder en liste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Denne liste ligger til gennemsyn på skolens kontor i perioden 14/3-30/3, og du kan her tjekke, om du er opført på listen. Fristen for at blive skrevet på valglisten er den 4. maj, hvor der i forlængelse af forældre- og medarbejderarrangement arrangeret af den nuværende Skolebestyrelse, afholdes Valgaften.

Kandidatopstilling

Kandidatopstilling afleveres til skolens leder senest 10. dagen efter valgmødet. Man må gerne tilkendegive, at man stiller op før - også til valgmødet.

Fredsvalg eller kampvalg

Efterfølgende finder vi ud af, om der er betingelser for fredsvalg eller kampvalg. Det hører I alle naturligvis mere om.

Vil du vide mere om skolebestyrelsesarbejdet, kan du læse mere på Skole og Forældres hjemmeside: https://www.skole-foraeldre.dk/publikation/h%C3%A6fte-1-introduktion og om Højmeskolens bestyrelse på https://hojmeskolen.aula.dk/aarsberetning-skoleaaret-2019-2020 

De bedste hilsner

Cecilie, Skoleleder